O mnie

Mieszkam w Grabownicy. Jestem mężatką, mam jednego syna. Na co dzień zajmuję się redakcją i korektą tekstów prawniczych w ramach prowadzonej jednoosobowej firmy. Od kilku lat angażuje mnie mocno działalność społeczna. Jestem współzałożycielką Grupy Dobra Myśl, a obecnie jej prezesem. Wraz z członkami Grupy staram się integrować naszą społeczność poprzez działania kulturalne, rekreacyjne, nawiązujące do tradycji. Jestem autorkę projektów, które uzyskały dofinansowanie, co pozwoliło zrealizować nasze pomysły. Do najważniejszych osiągnięć Grupy i moich własnych zaliczam 5 edycji Rajdu Świętojańskiego – największej imprezy turystycznej dla dzieci i młodzieży w powiecie brzozowskim. Mam również ogromną satysfakcję, że przyczyniłam się do wydania tomiku poezji K. Michańczyka „Pejzaże osobiste” oraz do wystawienia w mojej wsi premierowego spektaklu teatralnego „La belle Gabrielle” D. Kierka. W tym roku wraz z Grupą realizuję autorski projekt pt. „Wspólne dobro – niepodległość”, jestem jego pomysłodawcą i koordynatorem. Prowadzę strony internetowe: kawiarenka.grabownica.pl oraz rajd.grabownica.pl. Hobbystycznie zajmuję się grafiką komputerową.

Aleksandra Haudek