Cele

Kandydatów z KWW „Zmiana dla Rozwoju” łączy wspólny program, którego główny zrąb zawarliśmy w prezentacji – proszę kliknąć – Grabownica Starzeńska-1.
Jednak każdy z nas kandydujących stawia sobie indywidualne cele, które chciałby realizować jako radny miejski lub powiatowy. Wynikają one z potrzeb, jakie dostrzegamy w naszych miejscowościach oraz z tego, jakie zagadnienia są nam bliższe, jakie lepiej znamy.

Chciałabym Państwu przedstawić swoje cele, które chciałabym realizować:

Jako Radna Miasta i Gminy Brzozów zadbam o:

  • konsultacje społeczne i większy udział mieszkańców w decydowaniu o sprawach dotyczących naszej gminy;
  • obiektywny, jasny i pożyteczny przepływ informacji pomiędzy władzami samorządowymi i mieszkańcami,
  • budowanie marki ziemi brzozowskiej – promowanie walorów regionalnych (historii, tradycji, przyrody, produktów) i zachowanie dóbr kultury,
  • efektywną współpracę międzygminną i ponadgminną w celu rozwiązania wspólnych problemów i wyeksponowania wspólnych walorów,
  • poprawę funkcjonalności, doposażenie i modernizację miejsc i obiektów, które służą lokalnym społecznościom (np. szkół, przedszkoli, budynków wiejskich, placów),
  • poprawę wyglądu naszych miejscowości, a szczególnie miejsc, w których skupia się życie mieszkańców (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, utrzymanie porządku i zieleni),
  • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w szczególności w okresach wolnych od zajęć szkolnych; dopasowaną do potrzeb ofertę sportowo-rekreacyjną,
  • wspieranie organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw obywatelskich ukierunkowanych na kulturę, oświatę, sport i zdrowy tryb życia,
  • ochronę przyrody (m.in. likwidację dzikich wysypisk śmieci) i humanitarne traktowanie zwierząt.

Jednak przede wszystkim jako Radna Miasta i Gminy Brzozów będę stać na straży gospodarności władz, przejrzystości działań, braku poplecznictwa.

Zdaję sobie sprawę, że bez rozwiązania podstawowych problemów nie sposób iść dalej. Te podstawowe problemy to nadal niedostateczna infrastruktura drogowa (drogi gminne, chodniki, oświetlenie) i wodno-kanalizacyjna. Zapewniam, że będę te sprawy traktować priorytetowo, bo to podstawowy wyznacznik dobrych warunków życia mieszkańców.

Zachęcam do odwiedzenia profil naszego kandydata na burmistrza Brzozowa: Szymona Stapińskiego.

Na mojej stronie jest dostępna opcja komentowania. Zapraszam do rozmowy!

Ola Haudek

Dziękuję Dobromyślicielkom!

Koleżanki z Grupy Dobra Myśl poprosiły mnie o wstawienie tego listu. Co uczyniłam, trochę się rumieniąc… Naprawdę nie wiem, jak dziękować za takie wsparcie! Powiem więc tak: Grupa Dobra Myśl ma na swoim koncie niemało wartościowych przedsięwzięć, ale żadne z nich by się nie wydarzyło, gdyby nie Wy, Drogie Dobromyślicielki, bo w pojedynkę nikt nic nie jest w stanie zrobić. Jeśli jestem z czegoś dumna, to właśnie z faktu, że tak wartościowe osoby chcą ze mną współpracować. Wiem, że społeczników pełnych zapału jest wśród nas wielu – w Grabownicy i w innych miejscowościach). Życzę nam wszystkim, aby było łatwiej realizować nasze pomysły. Z pewnością będzie nam się wtedy żyło ciekawiej.

Kandydaci i kolejne spotkania w wyborcami

Dzisiaj Komitet Wyborczy Wyborców „Zmiana dla Rozwoju” zaprezentował kandydatów do Rady Miejskiej z wszystkich 3 okręgów wyborczych.
W okręgu 2, do którego należy Grabownica, jest nas dziewięcioro.
Przypomnę tylko, że nasz okręg, oprócz Grabownicy, tworzą wsie: Humniska, Humniska Skrzyżowanie, Górki i Turze Pole. Na okręg 2. przypada 8 mandatów.

Zapraszam również na spotkania z nami!

W najbliższą sobotę w Górkach: Dom Strażaka, godz. 17.00.

W niedzielę o 14.00 w Domu Strażaka w Przysietnicy, a o 17.30 w Brzozowie (Alta, sala bankietowa).

Nasz program

Wczoraj na spotkaniu w Domu Strażaka w Grabownicy kandydat na burmistrza pan Szymon Stapiński przedstawił założenia naszego programu. Natomiast ja i pan Kazimierz Zajdel omówiliśmy zagadnienia i problemy, które bezpośrednio są związane z naszą wioską. Nasz program stał się kanwą dyskusji z mieszkańcami, która toczyła się bardzo długo i obfitowała w bardzo ciekawe pytania i wypowiedzi niewolne od emocji. To dobrze. To znaczy, że nie jest nam wszystko jedno, to znaczy, że Grabownica jest dla nas ważna i jest potrzeba zmian. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób, wszystkim bardzo dziękujemy za przybycie.

Dla tych, którzy nie mogli być wczoraj z nami, zamieszczam prezentację z głównymi celami, jakie wyznaczył sobie komitet „Zmiana dla Rozwoju” i nasz kandydat na burmistrza pan Szymon Stapiński.

Zachęcam również do uczestnictwa w kolejnych zaplanowanych przez nas spotkaniach.
Ponadto można z nami porozmawiać w naszym lokalu wyborczym, który znajduje się na brzozowskim rynku (ul. Rynek 6). Pełnimy tam dyżury, aby odpowiadać na zapytania i poznać Państwa oczekiwania i spostrzeżenia. Dzisiaj w godzinach od 9.00-11.00 dyżur pełni kandydat na radnego Kazimierz Zajdel, a w godzinach od 17.00-19.00 czekać na Państwa będzie kandydatka z Przysietnicy Marta Niemiec.

Prezentacja – proszę kliknąć – Grabownica Starzeńska-1

Na bieżąco podajemy informacje na profilu  Komitetu na Facebooku.
A to profil naszego kandydata na burmistrza Brzozowa: Szymona Stapińskiego.

Na mojej stronie jest dostępna opcja komentowania. Zachęcam do rozmowy 🙂

Ola Haudek

Zdjęcia ze spotkania:

KWW Zmiana dla rozwoju

 

Porozmawiajmy o Gminie Brzozów, porozmawiajmy o Grabownicy!

Serdecznie zapraszam na niedzielne popołudnie z nami!

Chcielibyśmy przedstawić Wam nasz program, a także dowiedzieć się, co Was niepokoi, na jakie zmiany czekacie i jakie widzicie drogi rozwiązania.

Oto strona internetowa KWW „Zmiana dla rozwoju”: zmianadlazrozwoju.pl
Oczywiście w rozbudowie 😉 bo czasu nie starcza

Posiadaczy konta na Facebooku zachęcam również do odwiedzenia:

profilu naszego Komitetu
profilu naszego kandydata na burmistrza Brzozowa: Szymona Stapińskiego
oraz: Dzieje się w Brzozowie

Postaram się codziennie po trochu przybliżać Państwu nasze pomysły i przedstawiać ludzi, którzy tworzą KWW „Zmiana dla Rozwoju”